Nic nie budzi mojej większej niechęci niż powielanie latami tych samych scenariuszy szkoleń, bez uwzględniania nowych osiągnięć nauki, bez korzystania z doświadczeń świata biznesu, bez brania pod uwagę zmieniającego się otoczenia. Dobrym przykładem może tu być choćby obszar motywacji. Najnowsze osiągnięcia nauk z pogranicza psychologii, neurofizjologii, ekonomii behawioralnej dość radykalnie zmieniły nasze spojrzenie na to, w jaki sposób można uruchamiać i podtrzymywać w ludziach motywację wewnętrzną, co niekoniecznie znalazło swoje odzwierciedlenie w programach szkoleniowych.

 

Scroll to Top