AKADEMIA PRZYWÓDZTWA LIDERÓW OŚWIATY

Kolejny ciekawy program, który współprowadzę i nad którym mam merytoryczną pieczę to innowacyjny program rozwoju przywództwa w systemie oświaty (APLO), zorganizowany we współpracy z Akademią Psychologii Przywództwa i Fundacją Humanites.

Program jest adresowany do kreatywnych i innowacyjnych liderów oświaty, pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze w systemie edukacyjnym. Naszym celem jest przygotowanie dyrektorów do efektywniejszego zarządzania zarówno sobą, jak i relacjami z zespołem i otoczeniem szkoły (tj. rodzicami, uczniami, nauczycielami – z jednej strony, a z drugiej – administracją, organizacjami pozarządowymi, biznesem itp.).

Program został oparty na bazie wielu spotkań i rozmów z osobami z systemu oświaty, wieloletnich doświadczeniach biznesowych osób tworzących Fundację  Humanites oraz sprawdzonym know how – cieszącego się dużą popularnością studium podyplomowego „Akademia Psychologii Przywództwa” Jacka Santorskiego i Profesora Witolda Orłowskiego dopasowanym do specyfiki placówek oświatowych.

Szczególnie cennym elementem programu są spotkania coachingowe ludzi biznesu z uczestnikami APLO. Daje to unikalną możliwość zderzenia się dwóch perspektyw, na czym korzystają obie strony tego procesu.

Motorem napędowym tego przedsięwzięcia jest Zofia Dzik, Prezes fundacji Humanites, osoba o ogromnym sercu i pasji zmieniania świata, zarażająca ideą harmonijnego rozwoju w rodzinie i w środowisku pracy polskich przedsiębiorców, propagująca myśl, żę "są pewne rzeczy, których nie można zdelegować".

Scroll to Top